Učilište EcoMission

Programi osposobljavanja

Po ovlaštenju Ministarstva znanosti i obrazovanja, a po verificiranom programu, provodimo sljedeće osposobljavanje:

 • Osposobljavanje za rukovatelja/icu motornom pilom

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu motornom pilom mogu se upisati osobe s najmanje:

 • završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja/icu motornom pilom
Program osposobljavanja se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela. Teoretski dio programa traje 20 sati te se provodi u učionici. Praktični dio traje 40 sati te se provodi u prostorima naručitelja ili poligonu tvrtke.
Cijena: NA UPIT
Po ovlaštenju Ministarstva znanosti i obrazovanja, a po verificiranom programu, provodimo sljedeće usavršavanje:

 • Poslovi specijalista/ice zaštite na radu

Program usavršavanja za poslove specijalista/ice zaštite na radu provodi se s ciljem da se polaznici usavrše sukladno potrebama za obavljanje poslova zaštite na radu za određenog poslodavca i/ili ovlaštenika poslodavca.

Završetkom programa polaznici ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o obavljanju poslova zaštite na radu (N.N. br. 112/14, 43/15, 72/15, 140,15).

U program usavršavanja može se upisati osoba koja ima:

 • navršenih 18 godina
 • minimalno srednju stručnu spremu u trogodišnjem trajanju
 • minimalno radno iskustvo 6 mjeseci kod poslodavca
 • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova

Program u trajanju od 250 sati realizira se redovitom ili konzultativno – instruktivnom nastavom. Programom je određeno izvođenje sadržaja pojedinih nastavnih cjelina nastavnog plana i programa: teorijske nastave u trajanju od 82 sata, vježbi u trajanju 88 sati i praktične nastave u trajanju od 80 sati.

Cijena: NA UPIT

Po ovlaštenju Ministarstva znanosti i obrazovanja, a po verificiranom programu, provodimo sljedeće osposobljavanje:

 • Rukovatelj/ica viličarom

U program osposobljavanja može se upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu
 • najmanje 18 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova
 • vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

Program osposobljavanja izvodi se u trajanju od 120 sati te se sastoji od teorijskog dijela koji traje 40 sati i praktičnog dijela koji traje 80 sati.

Cijena: NA UPIT

Po ovlaštenju Ministarstva znanosti i obrazovanja, a po verificiranom programu, provodimo sljedeće osposobljavanje:

 • Rukovatelj/ica kombajnom

U program osposobljavanja može se upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu
 • najmanje 18 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova
 • vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

Program osposobljavanja traje 160 sati od čega teorijski dio iznosi 40 sati, a praktični dio 120 sati. Teorijski dio se provodi u učionici ustanove. Praktični dio se provodi u poljoprivrednoj zadruzi ili registriranom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Cijena: NA UPIT

Po ovlaštenju Ministarstva znanosti i obrazovanja, a po verificiranom programu, provodimo sljedeće osposobljavanje:

 • Rukovatelj/ica traktorom s priključcima

U program osposobljavanja može se upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu
 • najmanje 18 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova
 • vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

Program osposobljavanja traje 130 sati od čega teorijski dio iznosi 40 sati, a praktični dio 90 sati. Teorijski dio se provodi u učionici ustanove. Praktični dio se provodi u poljoprivrednoj zadruzi ili registriranom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili tvrtki koja se bavi odgovarajućim radovima.

Cijena: NA UPIT

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu strojevima za primarnu preradu drva mogu se upisati osobe s najmanje:

 • završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina života
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja/icu strojevima za primarnu preradu drva

Program osposobljavanja u trajanju 150 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio programa u trajanju 40 sati izvodi se u učionici ustanove s kojom učilište ima sklopljen ugovor o suradnji.

Praktični dio o osposobljavanju u trajanju 110 sati obavlja se u prostorima naručitelja ili u prostorima poslovnog subjekta s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu strojevima za sekundarnu preradu drva mogu se upisati osobe s najmanje:

 • završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina života
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja/icu strojevima za sekundarnu preradu drva

Program osposobljavanja u trajanju 150 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio programa u trajanju 40 sati izvodi se u učionici ustanove s kojom učilište ima sklopljen ugovor o suradnji.

Praktični dio o osposobljavanju u trajanju 110 sati obavlja se u prostorima naručitelja ili u prostorima poslovnog subjekta s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

Cijena: NA UPIT

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu bagerom mogu se upisati osobe s najmanje:

 • završenom osnovnom školom;
 • navršenih 18 godina života;
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice bagerom;
 • vozačkom dozvolom odgovarajuće kategorije

Program osposobljavanja za rukovatelja/icu bagerom izvodi se u trajanju od 120 sati, a realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio nastave u trajanju od 40 sati izvodit će se u učionici ustanove s kojom učilište ima sklopljen ugovor o suradnji.

Praktični dio programa u trajanju od 80 sati će se provoditi kod poslodavca s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

Cijena: NA UPIT

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu dozerom mogu se upisati osobe s najmanje:

 • završenom osnovnom školom;
 • navršenih 18 godina života;
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice dozerom;
 • vozačkom dozvolom odgovarajuće kategorije.

Program osposobljavanja za rukovatelja/icu dozerom izvodi se u trajanju od 120 sati, a realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio nastave u trajanju od 40 sati izvodit će se u učionici ustanove s kojom učilište ima sklopljen ugovor o suradnji.

Praktični dio programa u trajanju od 80 sati će se provoditi kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

Cijena: NA UPIT

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu valjkom mogu se upisati osobe s najmanje:

 • završenom osnovnom školom;
 • navršenih 18 godina života;
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice valjkom;
 • vozačkom dozvolom odgovarajuće kategorije

Program osposobljavanja za rukovatelja/icu valjkom izvodi se u trajanju od 120 sati, a realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio nastave u trajanju od 40 sati izvodit će se u učionici ustanove s kojom učilište ima sklopljen ugovor o suradnji.

Praktični dio programa u trajanju od 80 sati će se provoditi kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

Cijena: NA UPIT

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu utovarivačem mogu se upisati osobe s najmanje:

 • završenom osnovnom školom;
 • navršenih 18 godina života;
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice utovarivačem;
 • vozačkom dozvolom odgovarajuće kategorije.

Program osposobljavanja za rukovatelja/icu utovarivačem izvodi se u trajanju od 120 sati, a realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio nastave u trajanju od 40 sati izvodit će se u učionici ustanove s kojom učilište ima sklopljen ugovor o suradnji.

Praktični dio programa u trajanju od 80 sati će se provoditi kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

Cijena: NA UPIT

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu strojevima za obradu metala odvajanjem čestica mogu se upisati osobe s najmanje:

 • završenom srednjom školom
 • navršenih 18 godina života
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja/icu strojevima za obradu metala odvajanjem čestica

Program osposobljavanja u trajanju 250 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio programa u trajanju 66 sati te vježbe u trajanju od 4 sata izvode se u učionici ustanove s kojom učilište ima sklopljen ugovor o suradnji.

Praktični dio osposobljavanja u trajanju 180 sati obavlja se u prostorima naručitelja ili u prostorima tvrtke s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

Cijena: NA UPIT

Za sve dodatne informacije obratite nam se putem telefona, maila ili kontakt obrasca.