Razvojni projekt Ecomission

Naziv projekta:

Razvojni projekt Ecomission.

 

Kratki opis projekta: 

Projektom se nabavila oprema i instrumenti za redovan rad Društva na području osnovnih djelatnosti: zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša. Pojedine djelatnike se stručno osposobilo za provođenje norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 u praksi i za rad s novom opremom, namijenjenom za poslove sukladno navedenoj akreditaciji. Provedbom projekta omogućena je šira i kvalitetnija ponuda našim klijentima, a proširenjem poslova omogućeno je zapošljavanje novih radnika i povećanje prihoda Društva.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Ciljevi projekta su nabava opreme i instrumenata potrebnih za obavljanje poslova, osposobljavanje zaposlenika za rad s novom opremom i u skladu s normom u svrhu koje je oprema nabavljena. Provedbom navedenog očekuje se očuvanje i povećanje broja zaposlenih te povećanje prihoda Društva u narednim godinama poslovanja.

 

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 112.256,00 kn, od čega su ukupni prihvatljivi troškovi 65.804,80 kn. Od ukupno prihvatljivih troškova EU sufinancira iznos od 45.405,09 kn.

 

Razdoblje provedbe projekta:

Ukupno razdoblje provedbe projekta je od 02.10.2017. do 02.02.2019.

 

Kontakt osobe za više informacija:

Marija Hrgarek, dipl. ing. kem. tehn., direktorica

Igor Ružić, dipl. ing. sig., direktor

Petra Glavica, mag. pol., voditelj projekta

 

 

 

Korisni linkovi:

Strukturni fondovi

Operativni program iz kojeg je sufinanciran projekt